Loại sản phẩm: Mặt nạ
Nhãn hiệu: 3M
Mã: 6800
Tên sản phẩm: 3M 6800 Series Mặt Nạ nguyên mặt
3M 6000 Series Mặt Nạ Nguyên Mặt
  • Mặt nạ che nguyên mặt seri 6000
  •                 6700: Loại nhỏ
  •                 6800: Loại vừa
  •                 6900: Loại lớn
  • Giá rẻ, chi phí bảo dưỡng thấp cho độ bảo vệ cao.
  • Có thể sử dụng với cả hai hệ thống áp suất cao và thấp.
  • Sử dụng với lọc, phin lọc, thiết bị tích hợp và nắp giữ lọc 3M 2000, 5000, 6000, 7093.
  • Đóng gói: 1 cái/hộp, 4 hộp/thùng.